Meistä

Aloitteen Crossing Borders-projektista teki Coder Oy, joka myös toimi sen koordinaattorina.

Hankkeen toteuttamisessa partnereina ja rahoittajina ovat olleet mukana:

EKKEA Foundation (First Foundation of East and Central European cooperation), Unkari
Fundatia Video Pontes, Romania
Helsingin kaupungin tekniikan oppilaitos av-viestintä
Hanke on rahoitettu Euroopan komission ”Kulttuuri 2000” -ohjelman tuella. Tästä sähköisestä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Rahoitusta on myös saatu Suomen opetusministeriöltä.