Pääsivu

Raja-alueet jäävät usein syrjään taloudellisessa ja kultuurisessa kehityksessä. Ne ovat kaukana poliittisesta vallankäytöstä, sillä kansallisvaltiossa pääkaupungit useimmiten sijaitsevat keskeisellä alueella. Naapurivaltioiden kireät suhteet aiheuttavat monia ongelmia raja-alueilla asuville ihmisille. Pahimmassa tapauksessa rajaseuduista tulee alikehittyneitä turvavyöhykkeitä.

Raja-alueilla puhutaan usein monia kieliä ja väestö on monikulttuurista. Keskusvallan ja vallassa olevan ideologian kannalta tällainen väestö on epäilyttävää.

Tosiaalta, raja-alue on kulttuurivaikutusten ja taloudellisen toiminnan sulatusuuni, jossa erilaisuus on voimavara, ei konfliktin aihe.

Crossing borders-projekti haluaa vaikuttaa jälkimmäisellä tavalla, tuomalla esiin valokuvia kummaltakin puolelta Euroopan Unionin itäisintä rajaa, niin medialle, kuin yksityisille ihmisillekin.

Täällä voitte luoda silmäyksen Euroopan raja-alueen nykyisyyteen ja menneisyyteen. Voitte myös ostaa oikeuksia kuvien julkaisemiseen valitsemallanne tavalla. Jos ette löydä etsimäänne kuvaa, ottakaa yhteys Crossing borders-projektiin. Tutkimusryhmämme tekee parhaansa auttaakseen teitä.